Politica de confidenţialitate şi de protecţie a datelor

Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), SC Dumarex Trade SRL obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale pe care le furnizează despre o persoană sau despre o altă persoană pe care o reprezintă.

Tipul, scopul şi modalitatea de colectare şi prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele pe care SC Dumarex Trade SRL le va solicita clienților săi, exclusiv juridici, prin contact direct, sunt:

  • date de identificare (denumire societate, CIF, număr de ordine în Registrul Comerţului, adresa sediului social/ punctului/elor de lucru);
  • date de contact (telefon, adresa şi adresa de email);
  • datele reprezentanţilor legali ai acestora (nume, prenume, telefon, adresa de email).

SC Dumarex Trade va folosi datele şi informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului, angajându-se să nu le utilizeze în niciun alt scop.

Arhivarea datelor

SC Dumarex Trade SRL va prelucra datele pe toată perioada contactulă şi le va arhiva respectând prevederile legale.

Transmiterea datelor

S.C. Dumarex Trade SRL poate dezvălui informații sau poate pune la dispoziție date ale clienților numai persoanelor implicate în executarea comenzilor, precum și colaboratorilor SC Dumarex Trade SRL. Aceștia nu vor putea dezvălui datele și informațiile confidențiale, cu excepția cazului în care clientul își dă aprobarea în scris.

SC Dumarex Trade SRL este exonerată de răspundere dacă a fost obligată în mod legal de către autorități să dezvăluie datele sau informațiile respective în cazul unor situații de natură juridică.

Protejarea datelor

SC Dumarex Trade SRL întreprinde toate eforturile cu scopul protejării confidentialităţii tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectează, prelucrează și stochează, precum și împotriva dezvăluirii şi a accesului neautorizat la acestea.

Drepturile privind protecţia datelor

Drepturile privind protecţia datelor, prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 sunt: dreptul de informare și acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, beneficiati de dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Contact protecţia datelor

Pentru orice informații legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteti contacta utilizând următoarele date de contact:

Adresa: Str. Ghioceilor Nr. 10, Bl. A49, Sc. 4, Ap. 49-50, Brăila
Email: dumarexbraila@yahoo.com
Telefon: 0723.323.755